Użytkowanie i pielęgnacja drewnianych mebli

Drewno, z którego wykonane zostają meble oferowane w naszym sklepie INVENTIO-MEBLE stanowi materiał pochodzenia naturalnego.

 Egzotyczne drewno Sheesham, pozyskiwane z drzewa palisander indyjski, mango albo akacja, teak to jakościowy i odporny materiał. Drewno jak przystało na materiał naturalny posiada różnorodną, niepowtarzalną barwę. Jednak aby cieszyć wiele lat pięknem drewnianych mebli należy pamiętać, iż drewno, jako materiał „żywy” pochodzenia naturalnego może zmieniać swoją objętości i kształt na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych pogodowych takich jak temperatura jak również wilgotność. Stąd nawet wysezonowane drewno może posiadać tzw. odkształcenia, pęknięcia, rozwarstwiania. Zatem bardzo istotne jest aby pomieszczenia posiadały odpowiedni poziom wilgotności powietrza. Bowiem spadek poziomu wilgotności generuje spadek objętości drewna, za czym może iść zmiana geometrii modułów drewnianych z których wykonany jest mebel. Taki proces nazywany jest przez stolarzy tzw. "wypaczaniem" polegającym na odchyleniu od linii prostych, wybrzuszeniu, wklęśnięcia, skręceniu. Na skutek słabej wilgotności powietrza, pojawiają się wewnętrzne naprężenia drewna skutkujące ostatecznie samoistnymi pęknięciami. Zalecany poziom wilgotności oscyluje pomiędzy 40-60% zaś temperatury 18-23 stopni Celcjusza.

Drewno jest surowcem naturalnym i posiada charakterystyczne dla jego rodzaju materiału cechy ( nie wady )  wynikające z jego naturalnej i biologicznej struktury, mające wpływ na jego walory estetyczne, wizualne tj:
ubytki, niewielki pęknięcia, słoje, sęki, przebarwienia, różnice na powierzchni itp.

Pęknięcia, przetarcia i rozwarstwienia są czymś naturalnym a nie defektem mebla ( drewno cały czas pracuje ).

Należy zatem pamiętać, że jest to normalne zjawisko pracy materiału i nie stanowi defektu mebla. Zjawiska związane z naturalną pracą drewna nie są podstawą do składania reklamacji.

Oto kilka cennych wskazówek w zakresie użytkowania drewnianych mebli:

1. Należy unikać kontaktu mebla z wodą. A kiedy dojdzie do pokrycia wodą powierzchni drewnianych mebli, należy wytrzeć ją do sucha przy użyciu miękkiej, suchej ściereczki.

2. Nie powinno się dopuszczać do kontaktu drewnianych powierzchni z gorącymi oraz zimnymi przedmiotami.

3. Konieczne jest używanie podkładek pod kubki, wazony, talerze, wazy, patery i inne.

4. Planując wystój wnętrz z uwzględnieniem drewnianych mebli należy pamiętać, aby ustawić je docelowo z dala od źródła ciepła emitowanego przez grzejniki, kominki, piecyki, piekarniki, ogrzewanie podłogowe, jak również z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Wahania temperatury oraz wilgotności mogą skutkować wzmożoną pracą drewna. Natomiast światło słoneczne może generować odbarwienia na powierzchniach drewnianych.

5. Jeżeli mebel jest dedykowany do ustawienia pod ścianą, pamiętaj o zachowaniu minimum 3 centymetrowej szczeliny w celu swobodnej cyrkulacji powietrza.

6. Meble są dedykowane do wnętrz, dlatego też nie należy ustawiać mebli z drewna w oranżerii ani w pomieszczeniach, których cała powierzchnia podłogi posiada instalację ogrzewania podłogowego.

7. Zawsze należy zabezpieczać powierzchnię podłogi poprzez naklejenie na drewniane nóżki filcowych podkładek.

8. Należy unikać bezpośredniego ustawiania mebli na podłodze drewnianej.

9. Podejmując próbę przemieszczenia mebli drewnianych za każdym razem należy sprawdzić czy są puste i wówczas unosić je w celu uniknięcia uszkodzenia. Unikaj obligatoryjnie przesuwania, pchania, kołysania mebli drewnianych.

10 Jeżeli korzystasz z długopisów, ołówków, kredek, farb, plasteliny i innych zadbaj o zabezpieczenie drewnianych powierzchni stosownymi, grubszymi podkładkami.

Podstawowe uwagi w zakresie pielęgnacji mebli wykonanych z drewna:

1. Do czyszczenia powierzchni mebli drewnianych używaj suchej lub lekko zwilżonej czystą wodą szmatki.

2. Szmatka / ściereczka powinna być czysta, miękka i nie pozostawiać włókien.

3. Obowiązuje całkowity zakaz używania ściernych środków chemicznych, past polerskich w spreju oraz silikonowych

Należy pamiętać, iż meble drewniane zabezpieczone są za pomocą lakieru, oleju lub wosku. Każdy rodzaj wykończenia wymaga odpowiedniej pielęgnacji dostosowanej do gatunku drewna mebla oraz formy jego zabezpieczenia. Używając środków zakupionych w sklepie zawsze sprawdź zalecenia do jakiego rodzaju drewna i wykończenia są one przeznaczone.

Do pielęgnacji mebli lakierowanych zawsze używaj suchej, miękkiej szmatki lub ściereczki. Jeśli jest to konieczne, użyj lekko wilgotnej szmatki. Zawsze wytrzyj mebel do sucha. Nie używaj żadnych chemicznych środków czyszczących. Regularnie (co około 3 miesiące) stosuj naturalny wosk pszczeli, aby zachować naturalne piękno drewna. Umieść niewielką ilość na powierzchni mebla, po czym poleruj szmatką nie pozostawiającą włókien. Usuń nadmiar wosku suchą ściereczką. Stosuj wosk zgodnie z zaleceniami producenta.

Meble olejowane w ciągu pierwszego miesiąca od odbioru, a następnie co 6 miesięcy, należy regularnie stosować na całej powierzchni mebla niewielkie ilość oleju. Taki zabieg pomoże zapobiec pęknięciom oraz rozłupywaniu się drewna. Ważne jest, aby olej nakładać dokładnie na całą powierzchnię oraz pracować w kierunku słojów. Unikaj olejowania tylko wybranych fragmentów mebla oraz olejowania w poprzek słojów.

Drewno woskowane wymaga regularnego nakładania wosku. Zalecane jest woskowanie mebli w odstępach czasowych od 6 do 12 miesięcy.

Sklep Inventio-meble nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Nieprawidłowe przechowywanie oraz użytkowanie mebli.

2. Uszkodzenia powstałe na skutek kontaktu mebla z gorącymi lub zimnymi przedmiotami, z ciężkimi przedmiotami ustawionymi na meblu.

3. Uszkodzenia wynikające z narażenia mebla na długotrwały kontakt z wodą lub wysoką wilgotnością powietrza, albo zbyt niską wilgotnością (poniżej 40%) lub nieprawidłową temperaturą powietrza

4. Uszkodzenia lub odkształcenia powstałe na skutek ustawienia mebla na nierównym, krzywym podłożu, przechowywania nierozpakowanego mebla dłużej niż 7 dni od daty doręczenia przesyłki.

5. Uszkodzenia, zarysowania, odbarwienia lub inne skazy powstałe na skutek nieprawidłowej pielęgnacji mebla np. poprzez używanie środków chemicznych lub nieodpowiednich akcesoriów.

6. Odbarwienia powstałe na skutek ustawienia mebla w bezpośrednim świetle słonecznym.

7. Uszkodzenia mebla na wskutek niewłaściwego jego przemieszczania.

8. Braku odpowiedniej konserwacji i pielęgnacji mebli ( w teminach wskazanych wyżej ) zabezpieczonych lakierem i olejem.

Meble wykonywane ręcznie mogą nieznacznie różnić się od wymiarów podanych przez producenta. Dopuszczalna tolerancja wymiarów to +/- 3%.

Drewno jako materiał pochodzenia naturalnego nieustannie pracuje pod wpływem czynników zewnętrznych takich jak temperatura czy wilgotność. Zjawiska związane z naturalną pracą drewna nie są podstawą do składania reklamacji.

Konserwacja mechanizmów zamykających ( prowadnic ) w szufladach oraz zawiasów w drzwiczkach. Trudne domykanie i wysuwanie szuflad jest spowodowane najczęściej niewystarczającym nasmarowaniem prowadnic.

Zalecamy wykonanie następujących czynności konserwujących systemów prowadnic szuflad:

1. Jeżeli jest to możliwe to należy wyciągnąć szufladę w całości na zewnątrz, aby móc nasmarować całą prowadnicę.

2. Suchą i czystą ściereczką należy przetrzeć i oczyścić prowadnice szuflady.

3. Należy nasmarować lub spryskać system prowadnicy środkiem smarującym np. WD-40. Spowoduje to usunięcie zanieczyszczeń i resztek starego smaru oraz nasmaruje i zabezpieczy prowadnice.

4. Należy szmatką zetrzeć cały pozostały nadmiar WD-40.

5. Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności należy założyć szufladę w docelowe miejsce.

6. Czynność należy powtarzać regularnie raz na 6 miesięcy.

Regulacja zawiasów:

W przypadku wystąpienia tzw. ,przekoszenia drzwiczek , czyli kiedy nastąpi opuszczenie się drzwiczek na zawiasach, które będzie utrudniać ich zamykanie - należy dokonać regulacji pozycji drzwiczek na zawiasach.  Czynność tę należy wykonać przy zastosowaniu śrubokrętu gwiazdkowego.

Jednym z głównych powodów opadania drzwi - frontów meblowych są:

- zawiasy były regulowane na pustych szafkach zwłaszcza szafki o dużej szerokości powyżej 45 cm, gdy zostaną załadowane jakąś ciężką zawartością, wtedy również może nam się zmienić delikatnie kąt korpusu, co objawia się przesunięciem osi drzwi, i efektem opadających drzwiczek.

- nierówna powierzchnia na której stoi mebel drewniany (w pierwszej kolejności należy wypoziomować mebel)

- rozregulowanie zawiasu podczas długiej eksploatacji.

KROK PIERWSZY – opadnięte drzwi:

W sytuacji kiedy jest opadnięty front meblowy regulacja zawiasów meblowych polega na zamknięciu szafki i przyjrzeniu się dokładnie w jakiej pozycji są drzwiczki w stosunku do korpusu szafki, i sprawdzeniu odległości dolnej krawędzi frontu od brzegu szafki góra/dół. Śruby mocujące zawias przechodzą przez eliptyczne otwory, które pozostawiają możliwość regulacji zawiasów w pionie. Należy poluzować wkręty przy wszystkich zawiasach na jakich są zawieszone drzwiczki, ustawić je we właściwej pozycji i ponownie dokręcić. Czasami wymagane jest przekręcenie prowadnika (równolegle w górę lub dół), w sytuacji braku regulacji w dotychczasowej pozycji. 

KROK DRUGI – za duża przerwa między frontami

W sytuacji kiedy powstanie szpara pomiędzy drzwiami meblowymi należy wkręcając i wykręcając środkową śrubę (pozwalającą na regulację w płaszczyźnie poziomej) przesuwać wybrany koniec frontu w lewo lub w prawo, co w efekcie reguluje przerwę pomiędzy frontami. Należy wszystkie zawiasy odpowiednio wyregulować.

KROK TRZECI – nierówna przerwa, pochylony front

W sytuacji kiedy jest pochylony front regulacja zawiasa - podobnie jak w drugim kroku - należy wkręcając i wykręcając środkową śrubę (pozwalającą na regulację w płaszczyźnie poziomej) przesuwać wybrany koniec frontu w lewo lub w prawo, co w efekcie reguluje przerwę pomiędzy frontami. Istotą jest by zawias (gdzie fronty są bliżej siebie) wskazaną śrubkę odkręcić, a w miejscu gdzie fronty drzwi są dalej od siebie - dokręcić.

KROK CZWARTY – szpara między frontem, a korpusem szafki

W sytuacji kiedy powstanie szpara miedzy frontem, a korpusem należy sprawdzić, czy szpara jest równa i poprawić w razie potrzeby zachowując te same proporcje dla wszystkich drzwiczek w meblach. Cofnięcie do tyłu powoduje zmniejszenie szpary, a wysuniecie do przodu zwiększa ją. Regulacji należy dokonać na pełnym otwarciu szafki.

 

 

All comments

Gwarancja
Jakości
Gwarancja
najniższej ceny
Profesjonalna
obsługa
Bezpieczne
zakupy
Newsletter

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami