4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.1.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, w przypadku w którym wartość zamówienia przekracza kwotę 3000 zł, wymagane będzie wpłacenie zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia.

4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.

4.1.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.3.1.1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.2.2.1. Przy zamówieniach o wartości przekraczającej kwotę 3000 zł, wymagane jest wpłacenie zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia w terminie 24 godzin od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Pozostałą płatność Klient dokonuje gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.3. Wskazane sposoby płatności mogą nie być dostępne dla wszystkich Produktów w tym samym czasie. Aktualne informacje o dostępnych sposobach płatności określone są każdorazowo najpóźniej w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu jest nieodpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. W przypadku odpłatnej dostawy, koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Dostawa Produktu do Klienta obejmuje również wniesienie Produktu.

5.4. Dla Produktów wielkogabarytowych nadanych firmą Kurierską DTS Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, świadczącą usługi pod marką "ZADBANO", Sprzedawca zapewnia możliwość rozpakowania Produktu przez kuriera po dostarczeniu Produktu, niezależnie od wybranej przez Klienta formy płatności.

5.5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

5.5.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.5.2. Przesyłka paletowa.

5.6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 50 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 50 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.7. W przypadku braku zamówionego Produktu w magazynie Sprzedawcy i niemożności dostarczenia go w terminie dostawy określonym w Umowie Sprzedaży, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Klient będzie mógł podjąć decyzję co do dalszej realizacji Umowy Sprzedaży w wydłużonym terminie albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży i otrzymania zwrotu uiszczonych należności.

5.7.1. W przypadku gdy brakujący Produkt stanowi tylko część Zamówienia Klienta, niezależnie od uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim, Klient może również podjąć decyzję o rezygnacji z tego Produktu albo jego dostawie w terminie późniejszym niż pozostała część Zamówienia.

5.8. Sprzedawca zaleca sprawdzenie Produktu w obecności kuriera pod kątem ewentualnych uszkodzeń mogących powstać w trakcie dostawy. Brak sprawdzenia Produktu nie wpływa na uprawnienia Klienta w zakresie reklamacji o których mowa w pkt. 6 Regulaminu oraz odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 8 Regulaminu.

5.9. Dodatkowe warunki realizacji dostawy przez firmy kurierskie dostępne są na stronach internetowych: www.dhl.com.pl, www.dpd.com.pl oraz www.zadbano.pl.

Gwarancja
Jakości
Gwarancja
najniższej ceny
Profesjonalna
obsługa
Bezpieczne
zakupy
Newsletter

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami