AKCEPTOWANE METODY PŁATNOŚCI

1. Kupujący dokonuje wyboru płatności podczas składania Zamówienia.

2. Sprzedawca udostępnia i akceptuje następujące sposoby płatności:

a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Dotyczy tylko Zamówienia o wartości do 3.000,00 zł. włącznie,

b) płatność zaliczki w wysokości 50 % wartości Zamówienia przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy w banku: ING Bank Śląski: 34 1050 1025 1000 0091 4734 5178. Dotyczy tylko Zamówienia o wartości przekraczającej 3001,00 zł. Klientowi, który wybrał taki sposób płatności zostanie wysłana na adres e-mail faktura proforma zawierająca adnotację o wyborze płatności: 50 % zaliczki na poczet realizacji Zamówienia, następnie 50 % przy odbiorze przesyłki,

c) płatność pełnej wartości Zamówienia przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy w banku: ING Bank Śląski: 34 1050 1025 1000 0091 4734 5178,

d) płatność elektroniczna prowadzona przez PAYU.PL - PayU SA https://www.payu.pl/themes/custom/bc_foundation/images/payu-logo.png, z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajową instytucję płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

3. W przypadku niektórych produktów Sprzedawca może zastrzec sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

4. Na każdy sprzedawany towar jest wystawiany dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki zawierającej zamówiony towar lub przesyłany oddzielnie listem poleconym lub pocztą e-mail.

WARUNKI I KOSZTY DOSTAWY

1. Klient pokrywa koszt produktu /-ów oraz koszt dostawy. Przy czym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umożliwienia Klientowi bezpłatnej dostawy produktów z tytułu polityki promocyjnej określanej jako "Dostawa gratis". Projekt "Dostawa gratis" w momencie uruchomienia obowiązuje tylko i wyłącznie na terenie Polski. Koszty wysyłki produktów poza granice Polski są indywidualnie ustalane z Klientem.

2. Sprzedawca udostępnia poniższe sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
a) przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem

b) przesyłka paletowa, przesyłka paletowa za pobraniem

c) transport własny Sprzedawcy,
d) odbiór osobisty w siedzibie Sklepu.

3. Dostawa produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz całej Unii Europejskiej.

4. Kupujący jest informowany o kosztach dostawy w trakcie procedury składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia. System wylicza koszty dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyceny transportu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej są wykonywane indywidualnie na potrzeby realizowanego Zamówienia.

5. Koszty dostawy widoczne w procesie uzupełniana Formularza Zamówienia zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i płatności, od wagi i rozmiarów przesyłki, wartości Zamówienia oraz miejsca dostawy i naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami obowiązującymi w firmach kurierskich. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i kosztów dostawy znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce Dostawa.

6. Termin dostawy Zamówienia do Klienta wynosi co do zasady od 1do maksymalnie 6 tygodni. Chyba, że w opisie danego Produktu lub podczas składania Zamówienia przez Klienta podano krótszy lub dłuższy termin dostawy.

7. Termin dostawy liczy się w następujący sposób:
a) od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy- w przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznej online lub kartą płatniczą online.
b) od dnia zawarcia Umowy kupna sprzedaży - w przypadku płatności za pobraniem w dniu dostawy.

8. Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia lub w wysłanej Sprzedającemu wiadomości

e-mail, mms, sms. Sklep informuje niezwłocznie Klienta o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, uniemożliwiającym dokonanie wysyłki lub mogącym skutkować jej opóźnieniem.

9. Kupujący powinien przy odbiorze przesyłki zweryfikować:

a) oryginalność sposobu zapakowania i zabezpieczenia towaru,

b) istnienie ewentualnych widocznych śladów uszkodzenia.

10. W przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu lub braków oraz nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki, należy sporządzić w obecności Kuriera protokół szkody, będący podstawą do uznania reklamacji i bez uzasadnionej zwłoki poinformować o tym Sprzedawcę drogą telefoniczną.

11. Brak sporządzenia protokołu szkody nie skutkuje wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. Może natomiast skutkować utrudnieniami w dochodzeniu przez Konsumenta roszczeń od Sprzedawcy. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu złożone przez Kupującego nie będącego jednocześnie Konsumentem, nie będą rozpatrywane w sytuacji niezałączenia protokołu szkody.

Gwarancja
Jakości
Gwarancja
najniższej ceny
Profesjonalna
obsługa
Bezpieczne
zakupy
Newsletter

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami