POLITYKA PRYWATNOŚCI INVENTIO-MEBLE

Witamy na stronie www.inventio.info.pl (dalej „Sklep”) i prezentujemy politykę prywatności tj. zachowania poufności, mającą na celu przedstawienie stosowanych przez Sklep sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które Państwo mogą podać w trakcie korzystania ze strony internetowej Sklepu. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią dokumentu przed skorzystaniem z usług Sklepu i podaniem jakichkolwiek danych.

Szanując prawa każdego z naszych Klientów oraz respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jak również odpowiednie prawo krajowe o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskiwanych danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej i dokonywania zakupów w ramach Sklepu. Jednocześnie zapewniamy, że w tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne działania. Nigdy nie przekazujemy danych naszych Klientów, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia usług wobec naszych Klientów (dalej punkt VI. zatytułowany „Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych”). Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów): Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma ( http://ec.europa.eu/consumers/odr ) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

I. Administrator

Administratorem danych osobowych Klientów, przekazywanych w związku z korzystaniem z usług Sklepu (dalej „Dane Osobowe”) jest Sławomir Gieniusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Inventio-meble Sławomir Gieniusz, adres prowadzenia działalności: ul. Kwiatowa 9, 16-070 Krupniki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres poczty elektronicznej: inventio-meble@wp.pl lub kontakt@inventio.info.pl, numer telefonu: (+48) 606 913 639 (koszt połączenia standardowego według cennika właściwego operatora).

II. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych

1. Dane kontaktowe zawarte w formularzach, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z usług Sklepu lub zawarcia umowy. Podczas składania zamówienia bez zakładania konta oraz podczas rejestracji / logowania do konta, Klient zostaje poproszony o następujące dane kontaktowe:

a) imię i nazwisko, adres zamieszkania lub opcjonalny, opcjonalnie inny adres doręczenia - są to informacje niezbędne do realizacji zamówienia i wysłania zamówionego towaru

b) numer telefonu kontaktowego - jest to informacja niezbędna do kontaktu Sklepu z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych okoliczności tj. braku towaru w magazynie, przy jednoczesny zaproponowaniu Klientowi alternatywnego rozwiązania, jak również do systemowego informowania Klienta smsem o wysłaniu towaru

c) adres e-mail - wykorzystywany jest w celu wysłania poprzez formularz kontaktowy zapytania do Sklepu, jak również do założenia konta na stronie internetowej Sklepu. Poprzez wiadomość e-mail Sklep wysyła potwierdzenie zamówienia, fakturę proforma oraz posiada możliwość kontaktowania się z Klientem w związku z realizacją zamówienia. Ponadto, w przypadku jeżeli Klient wyrazi wolę otrzymywania newslettera to na adres e-mail zostaną wysłane informacje handlowe. Administrator zastrzega sobie także możliwość posiłkowania się adresem e-mail Klienta na potrzeby wysłania zapytania o zadowolenie Klienta z usług Sklepu.

2. Katalog danych osobowych używanych do zarządzania zakupami dokonanymi online w na stronie internetowej Sklepu inventio.info.pl tj. danych kontaktowych: imię i nazwisko, adres obligatoryjny lub też opcjonalny, adres e-mail oraz numer telefonu, informacje na temat płatności i historię płatności, numer rachunku bankowego, informacje dotyczące zamówień.

3. Katalog danych osobowych używanych w celu obsługi Klienta tj. danych kontaktowych: imię i nazwisko, adres obligatoryjny lub też opcjonalny, adres e-mail oraz numer telefonu, dane i historię płatności, informacje o zamówieniach, informacje o dostawie, numer konta, wszelka korespondencja podjęta w przedmiocie realizacji zamówienia.

4. Katalog danych osobowych związanych z prowadzaniem konta Klienta w Sklepie inventio.info.pl tj. danych kontaktowych: imię i nazwisko, adres obligatoryjny lub też opcjonalny, adres e-mail, numer telefonu, ustawienia konta, dodatkowo w przypadku dokonania zakupów historia zakupów, informacje na temat dostawy, historia płatności. Jednocześnie Sklep przetwarza także następujące dane osobowe powiązane z plikami Cookie, historię kliknięć, historię nawigacji oraz przeglądania.

5. Katalog danych osobowych związanych z marketingiem bezpośrednim tj. danych kontaktowych: imię i nazwisko, adres obligatoryjny lub też opcjonalny, adres e-mail, numer telefonu, produkty i oferty kliknięte przez Klienta, historia zamówień, sposób nawigacji po stronie inventio.info.pl

6. Katalog danych osobowych związanych z ewoluowaniem i udoskonaleniem usług oraz produktów oferowanych przez Sklep tj. danych kontaktowych: imię i nazwisko, adres e-mail, ustawienia konta, dodatkowo w przypadku dokonania zakupów historia zamówień, informacje o dostawie, historia płatności. Sklep przetwarza także następujące dane osobowe powiązane z plikami Cookie, historię kliknięć, historię nawigacji i przeglądania.

7. Katalog danych osobowych związanych z zapobieganiem przestępstwom i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem tj. danych kontaktowych: imię i nazwisko, adres obligatoryjny lub też opcjonalny, numer telefonu, adres e-mail, historię zamówień, informacje o dostawach, historię płatności.

8. Katalog danych osobowych związanych z wypełnieniem zobowiązań prawnych: numer zamówienia, imię i nazwisko, adres obligatoryjny lub też opcjonalny, adres e-mail, kwota i data transakcji.

9. Katalog danych osobowych związanych z przeglądaniem zawartości strony internetowej Sklepu: informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami Sklepu, w tym logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej oraz ruchu „na” i „ze” strony Sklepu.

III. Cel zbierania oraz podstawa przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu

A. Zakupy online i obsługa klienta

1. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie realizacji zakupów online na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) RODO, natomiast w zakresie obsługi Klienta na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora.

2. Przeglądanie zawartości strony internetowej Sklepu nie wymaga podawania przez Klientów danych osobowych. Przy zakupie w Sklepie bez zakładania konta, czy też logowania do założonego konta, dane podane przez Klienta na potrzeby realizacji zamówienia są automatycznie usuwane. Pozostają jedynie dokumenty poświadczające zwarcie umowy kupna sprzedaży, które przechowywane są na potrzeby fiskalne i związane z zabezpieczeniem lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Klientowi, bądź Administratorowi (zobacz więcej w rozdziale polityki prywatności zatytułowanym „Okres przechowywania danych osobowych”). Dokonanie rejestracji w bazie Klientów, skutkujące założeniem konta jest dobrowolne. Dane Klientów są przechowywane w celu ułatwienia procedury zamówienia towaru przy kolejnych zamówieniach w Sklepie.

3. Administrator używa danych osobowych do zarządzania zamówieniami dokonanymi online w inventio.info.pl w celu ich przetwarzania, wysyłki, powiadomień o statusie dostawy, zwrotów i wszelkich ewentualnych problemów związanych z dostawą. Administrator używa danych osobowych Klienta na potrzeby zarządzania płatnościami oraz przetwarzania procedury reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących zakupionych produktów.

4. Administrator używa danych osobowych Klienta na potrzeby kontaktu z nim w kwestii realizacji zamówienia, jak również w celu przetwarzania jego wszelkich zapytań zgłaszanych za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu kontaktowego oraz mediów społecznościowych. Także zgłoszeń reklamacji, czy też gwarancyjnych dotyczących zakupionych produktów.

B. Konto Klienta inventio.ino.pl

1. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody Klienta.

2. Administrator używa danych osobowych do założenia i prowadzenia konta Klienta oraz w celu świadczenia spersonalizowanych usług na stronie inventio.info.pl

C. Rozwój, ulepszenie oraz treści związane z przeglądaniem zawartości strony internetowej Sklepu

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu rozwoju i ulepszenia świadczonych usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych na stronie internetowej Sklepu materiałów reklamowych i innych marketingowych, tak aby docelowo były one kompatybilne z preferencjami Klientów. Administrator nie dokonuje analizy danych Klienta w kontekście indywidualnym, a jedynie w sposób zanonimizowany. Administrator dokonuje przedmiotowej analizy w celu rozwoju świadczonych usługi dążąc, aby były one przyjazne dla użytkowników - ulepszenie systemów IT w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową Sklepu. Analizy są też używane do procedury składania zamówień oraz planowania dostaw towarów.

2. Sklep może pozyskać informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP komputera, liczba, źródła oraz czas wizyt na stronie internetowej Sklepu. Przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy nr IP komputera mogą zostać wykorzystane przez Sklep w celach technicznych, jak również w celach statystycznych, badanie ruchu na stronie Sklepu. Administrator nie łączy powyższych informacji z danymi osobowymi Klientów w celu ich identyfikacji, chyba, że jest to konieczne do zgodnego z prawem świadczenia usług przez Sklep.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora.

D. Wypełnienie zobowiązań prawnych

1. Administrator używa danych osobowych Klienta, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień właściwych organów, jak również w celu zbierania i potwierdzania danych finansowych na potrzeby prowadzonej księgowości. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w przedmiotowym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, czyli w celu wykonania umowy i wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze.

2. Administrator używa danych osobowych Klienta, aby zapobiegać stratom, wykrywać i zapobiegać korzystaniu z usług online w sposób niezgodny z zasadami oraz regulaminem, móc sprawdzać takie przypadki oraz zapobiegać stratom i wyłudzeniom poprzez analizowanie zachowań Klientów Sklepu.

3. Administrator dokonuje wszelkich starań w celu zapobiegania przestępstwom i wykorzystaniu danych osobowych Klienta w sposób niezgodny z prawem.

4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu uniemożliwienia korzystania z usług Sklepu w niewłaściwy sposób oraz na podstawie uzasadnionego interesu.

E. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika

Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje w formie zaznaczenia właściwego miejsca w formularzu checkbox’u w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z usług Sklepu. Każdy Klient ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Sklepu i udostępniać informacje o sobie. Należy mieć na uwadze, że niepodanie niektórych danych w określonych przypadkach może jednak uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Sklep. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych i żądać od Administratora niezwłocznego ich usunięcia - tzw. „prawo do zapomnienia”.

F. Marketing bezpośredni

1. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w przedmiotowym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody Klienta.

2. Administrator może przesyłać Klientowi poprzez e-mail informacje handlowe na temat produktów i usług świadczonych przez Sklep w formie newsletterów po uprzedniej zgodzie Klienta.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji, gwarancji),

b) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora

c) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi, bądź Klientowi (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia, w którym umowa kupna-sprzedaży została wykonana),

d) statystycznych,

e) archiwizacyjnych.

2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego (art 6 ust. 1 lit. f) RODO) będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,

4. Na potrzeby przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia organom publicznym kontroli ich spełnienia.

V. Prawa użytkownika związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych

1. Prawo dostępu do danych. Klient ma prawo żądać informacji o tym, które dane osobowe są przetwarzane przez Administratora. Klient ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz do uzyskania informacji dotyczących takiego przetwarzania.

2. Prawo do przenoszenia. Klient ma prawo otrzymać kopię swoich danych osobowych - przekazanych wcześniej Administratorowi - w powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie.

3. Prawo do poprawiania danych. Klient ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

4. Prawo do usunięcia danych - tzw. „prawo do zapomnienia”. Klient ma prawo zażądać w każdej chwili usunięcia danych przetwarzanych przez Administratora z wyjątkiem następujących sytuacji:

a) trwania w zakresie obsługi Klienta przez Sklep lub niezrealizowane zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane, lub zostało wysłane tylko częściowo,

b) brak zapłaty za zamówienie, niezależnie od metody płatności,

c) w celu zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Klientowi (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia, w którym umowa kupna-sprzedaży została wykonana).

5. Prawo do niewyrażenia, bądź odmowy zgody na marketing bezpośredni. Klient ma prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy profilu Klienta, przygotowywanej w celu wytworzenia takich materiałów. Klient może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

a) wykonując instrukcje zawarte w każdej wiadomości e-mail w przypadku newsletterów,

b) poprzez kontakt z Administratorem będącym jednocześnie Inspektorem Danych Osobowych na adres prowadzenia działalności: ul. Upalna 1 A lok. 43, 15-644 Białystok, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych” lub bezpośrednio na adres mailowy kontakt@inventio.info.pl

6. Prawo do ograniczenia. Klient ma prawo zażądać od Administratora ograniczenia w zakresie przetwarzania jego danych osobowych pod następującymi warunkami:

a) w przypadku gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Klient może nie zgodzić się na usunięcie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania jego danych osobowych,

b) w przypadku gdy Klient zgłosi niepoprawność danych osobowych, wtedy Administrator ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,

7. Prawo wniesienia skargi. Klient ma prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Polskim organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

9. Prawo do ingerencji ze strony Administratora. Jeśli Klient zawnioskuje telefonicznie lub mailowo o indywidualne rozbicie na raty należności w związku z zamówieniem to taka możliwość zostanie oceniona i rozpatrzona przez Administratora. Wówczas Klient ma prawo wyrazić swój punkt widzenia i zaprezentować go telefonicznie lub mailowo Administratorowi.

10. Wymienione powyżej prawa Klient może zrealizować w drodze pisemnego kontaktu z Administratorem będącym jednocześnie Inspektorem Danych Osobowych na adres prowadzenia działalności: ul. Kwiatowa 9, 16-070 Krupniki, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych” lub pisemnego kontaktu na adres e-mail kontakt@inventio.info.pl

VI. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

Korzystanie z niektórych usług Sklepu może wiązać się z udostępnianiem danych osobowych Klienta innym podmiotom prowadzącym także politykę ochrony prywatności. Sklep może udostępniać zebrane dane do następujących podmiotów: operator płatności ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach w celu realizacji płatności elektronicznych, firmom kurierskim m.in. Raben, UPS, GLS, DHL w celu realizacji wysyłki, producentom oferowanych przez Sklep produktów w celu realizacji roszczeń reklamacyjnych Klientów, podmiotom wspierających promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

VII. Środki techniczne i obowiązki klientów w zakresie polityki prywatności

Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane osobowe Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Sklep stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej w celu ochrony danych Klientów, w szczególności szyfrowanie SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klientów płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Informujemy, że podjęte przez Sklep działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klienci sami nie zachowają zasad bezpieczeństwa oraz reguł ostrożności. W szczególności każdy Klient powinien zachować w poufności login i hasło do swojego konta na stronie internetowej Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Informujemy, że Sklep nie będzie zwracał się do Klientów o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania się do założonego konta. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klientów osobom nieuprawnionym prosimy o wylogowywanie się po zakończeniu korzystania z strony internetowej Sklepu.

VIII. Polityka dotycząca Cookies i innych podobnych technologii

Niniejszy rozdział Polityki Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies i innych podobnych technologii w związku z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu.

1. Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony i wyświetlonych podstron, czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki Cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics Administrator zbiera dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików Cookies Klient może zadecydować, czy wyraża zgodę na zbieranie takich danych w stosunku do niego.

2. Administrator korzysta z narzędzi Google Tag Manager w celu kontrolowania kampanii reklamowych i sposobu korzystania przez Klienta ze strony. W tym celu wykorzystywane są pliki Cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Tag Manager. W ramach ustawień plików Cookies Klient może zadecydować, czy wyraża zgodę na wykorzystywanie w stosunku plików Cookies.

3. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Klientów spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików Cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików Cookies Klient może zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie w stosunku do niego przez Administratora z Pixela Facebooka.

4. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików Cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Google+.

5. Wykorzystujemy pliki Cookies własne w celu prawidłowego działania strony, w szczególności obsługi konta użytkownika, procesu składania zamówienia.

6. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach konfiguracji strony internetowej Sklepu. dostosowania zawartości stron internetowej Sklepu do preferencji i uprawnień Klientów oraz optymalizacji korzystania ze strony, rozpoznania urządzenia każdego z Klientów Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, zapamiętania ustawień wybranych przez Klientów i personalizacji interfejsu każdego Klienta, historii odwiedzonych podstron. Sklep Zapewnia utrzymanie sesji Klienta na stronie internetowej Sklepu, co wyklucza konieczność ponownego wpisywania loginu i hasła. Administrator wykorzystuje Cookies do Analiz i badań oraz audytu oglądalności: tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Administrator wykorzystuje Cookies do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu oraz jego danych i treści.

7. Klientom Sklepu przysługują następujące uprawnienia w zakresie przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies. Każdy Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do jego urządzenia. Zmiany ustawień Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu danego Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Każdy Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

IX. Kontakt z administratorem będącym inspektorem danych osobowych

Klient Sklepu może w każdej chwili skontaktować się z Administratorem danych w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe i informacje uzyskaną przy pomocy Cookies. Administrator będący jednocześnie Inspektorem danych osobowych dochowa wszelkich starań, aby dane osobowe Klienta zawsze były przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem. Adres do kontaktu w przedmiotowym zakresie jest taki sam jak siedziby firmy tj. ul. Kwiatowa 9, 16-070 Krupniki, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych” lub adres mailowy kontakt@inventio.info.pl

Gwarancja
Jakości
Gwarancja
najniższej ceny
Profesjonalna
obsługa
Bezpieczne
zakupy
Newsletter

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami