PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć:

a) w formie pisemnej na adres: Inventio-meble Sławomir Gieniusz, Inventio-meble Sławomir Gieniusz, ul. Kwiatowa 9, 16-070 Krupniki z dopiskiem: „Odstąpienie od umowy”,

b) w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@inventio.info.pl z dopiskiem: „Odstąpienie od umowy”.

2. Przykładowy wzór Formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy w Sklepie można pobrać tutaj.

3. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umów, w których Sprzedawca wydaje Produkt od momentu jego otrzymania przez Kupującego,

b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. Sprzedawca jest zobligowany do zwrotu płatności w sposób jakim posłużył się Kupujący, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.

5. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient może również przekazać Produkt osobiście bądź przekazać osobie, wskazanej przez Sprzedawcę. Klient może zwrócić Produkt na adres: Inventio-meble Sławomir Gieniusz, ul. Kwiatowa 9, 16-070 Krupniki. 

6. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu producenta. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, nienaruszonym, kompletnym, bez widocznych śladów użytkowania, zniszczenia bez poddawania go uprzedniemu zmontowaniu. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz wypełniony i podpisany Formularz Zwrotu towaru. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, chyba że Sprzedający nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy.

8. Możliwe są koszty związane z odstąpieniem od umowy, do których Sprzedawca może zobowiązać Konsumenta:

a) jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.

b) Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu pełnej należności  Konsumentowi w związku z pomniejszeniem jej o poniesione przez Sprzedawcę koszty logistyczne / sprowadzenia towaru pod zamówienie Konsumenta od Dostawcy/Producenta/ Dystrybutora  znajdującego się na terenie Polski lub poza granicami Polski.

c) zapis z pkt b) dotyczy także sytuacji w której  Konsument poinformuje Sprzedającego o rezygnacji z zamówienia w momencie kiedy Konsument jeszcze nie otrzymał zamówionego produktu, natomiast procedura związania ze sprowadzeniem przez Sprzedającego towaru została uruchomiona a Sprzedający opłacił zamówienie i zlecił transport zamówionych  produktów  u Dostawcy/Producenta/Dystrybutora o czym Konsument zostaje na bieżąco informowany. Wówczas Sprzedający ma prawo obciążenia Konsumenta kosztami transportu sprowadzonego pod zamówienie Konsumenta towaru. Zapis obowiązuje w sytuacji kiedy Konsument w momencie składania zamówienia został poinformowany o kosztach dostawy towaru, jak również kiedy zamówił towar w ramach Projektu "Dostawa gratis".

d) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu otrzymanego, zamówionego produktu.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta;

b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprawdzenia zwróconego towaru po jego otrzymaniu, pod kontem stanu jakościowego oraz ilościowego. Sprzedawca uwzględni zwrot towaru jeżeli będzie on kompletny, a jego akcesoria nie będą uszkodzone, nie będą posiadały śladów używania, świadczących o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności Klientowi w ciągu 14 dni w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta opłaconego z góry na poczet jego realizacji, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

12. W razie skutecznego odstąpienia od umowy należy uznać ją za niezawartą.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy 

Gwarancja
Jakości
Gwarancja
najniższej ceny
Profesjonalna
obsługa
Bezpieczne
zakupy
Newsletter

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami